ιταλία

Da-Vinci-Vetruvian-Man
30/01/2017

Σπουδές στο εξωτερικό | αναγνωρισμένα πτυχία Ε.Ε. | 6977190877 | da-vinci.gr

Αγαπητοί γονείς και μαθητές Ειναι γνωστό σε όλους οτι το εκπαιδευτικό σύστημα της  χώρας μας δεν ευνοεί τους μαθητές να εισαχθούν στη σχολή  της προτίμησής τους. […]