Μεταπτυχιακά-Ειδική-Αγωγή-Αγγλόφωνο-Βουλγαρία-Κύπρος

Da-Vinci-Vetruvian-Man
28/11/2017

Μεταπτυχιακά στη Βουλγαρία στα Αγγλικά | εγγραφή 100% | 6977190877

  Τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας προσφέρουν πρόγραμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών, στα Αγγλικά εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες  για την πρακτική κατάρτηση και την παροχή συμβουλών από την πλευρά […]