μεταπτυχιακά-διδακτορικά-ειδική-αγωγή-διοίκηση-επιχειρήσεων-βουλγαρία-κύπρος

28/11/2017

Μεταπτυχιακά στη Βουλγαρια εξ’ αποστασεως | 6977190877

  Τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας προσφέρουν πρόγραμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών, στα Αγγλικά εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες  για την πρακτική κατάρτηση και την παροχή συμβουλών από την πλευρά […]