αγγλικά-θεσσαλονίκη-τμήματα-ενηλίκων-proficiency-πτυχία-φοιτητικά-τιμές

Da-Vinci-Vetruvian-Man
24/08/2017

μαθήματα αγγλικών Θεσσαλονίκη |Da Vinci| 2310 272793

Τμήματα Αγγλικών Έναρξη μαθημάτων όλο το χρόνο Εξειδικευμένα τμήματα για: LOWER Εξειδικευμένα τμήματα για: ADVANCED Εξειδικευμένα τμήματα για: PROFICIENCY Μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα 4 […]
28/11/2017

Μεταπτυχιακά στη Βουλγαρία στα Αγγλικά | εγγραφή 100% | 6977190877

  Τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας προσφέρουν πρόγραμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών, στα Αγγλικά εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες  για την πρακτική κατάρτηση και την παροχή συμβουλών από την πλευρά […]