Αύγουστος

Da-Vinci-Vetruvian-Man
04/08/2018

Βουλγαρία, η χώρα των ρόδων

Η Βουλγαρία είναι η χώρα των τριαντάφυλλων και η περιοχή νότια του Αίμου, είναι γνωστή ως η κοιλάδα των ρόδων. Το Βουλγαρικό ροδέλαιο είναι διάσημο σε […]