Οι σπουδές στη Ρουμανία κεντρίζουν το ενδιαφέρον αρκετών νέων φοιτητών, καθότι πολλοί γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες, αποφοίτησαν απ’ τα πανεπιστήμια αυτής της χώρας.

Σχολές που μπορεί να πάει κάποιος φοιτητής για σπουδές στη Ρουμανία, με προγάμματα σπουδών στα Αγγλικά.

 • Ιατρική
 • Οδοντιατρική
 • Φαρμακευτική
 • Κτηνιατρική
 • Πολυτεχνείο
 • Φυσικοθεραπεία
 • Γυμναστική ακαδημία

Οι σχολές αυτές βρίσκονται στις ακόλουθες πόλεις:

 • Βουκουρέστι Carol Davila Medical University
 • Κλουζ Cluj Napoca Medical University
 • Ιάσιο Popa University of Medical end Pharmacy
 • Κωστάντζα Ovidius University of Medical
 • Κραϊόβα Medical University end Pharmacy
 • Τιμισοάρα Victor Babes University of Medical end Pharmacy
 • Τα μαθήματα των σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής  διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 4.500 και 6.000 ευρώ το έτος.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Βουκουρέστι

Τρόπος εισαγωγής είναι το TEST στα Αγγλικά, ενώ τα δίδακτρα είναι €1.000 το χρόνο, που καταβάλλονται σε δυο δόσεις.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στην Τιμισοάρα

Τρόπος εισαγωγής είναι το TEST στα Αγγλικά ενώ τα δίδακτρα είναι €1.000 το χρόνο, που καταβάλλονται σε δυο δόσεις.