Τμήματα Ισπανικών

INICIAL (B1)

Έναρξη τμημάτων (Οκτώβριο – Φεβρουάριο – Ιούνιο) 4 ή 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Τελειώνοντας αυτό το τμήμα μπορεί κανείς να πάρει μέρος στις εξετάσεις για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.

INTERMEDIO (B2)

Έναρξη τμημάτων (Οκτώβριο – Φεβρουάριο – Ιούνιο) 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Τελειώνοντας αυτό το τμήμα μπορεί κανείς να πάρει μέρος στις εξετάσεις για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟ (B2)

Περιλαμβάνει τα τμήματα INICIAL και INTERMEDIO, από Οκτώβριο ή από Ιούνιο έως Δεκέμβριο, με 10 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Τελειώνοντας κανείς αυτό το τμήμα μπορεί να πάρει μέρος στις εξετάσεις για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

AVANZADO (C1)

Έναρξη τμημάτων Νοέμβριο έως Μάιο με 6 ώρες την εβδομάδα. Στο τέλος αυτού του τμήματος μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις γλωσσομάθειας για τα πιστοποιητικά επιπέδου C1.

SUPERIOR (C2)

Έναρξη τμημάτων Νοέμβριο έως Μάιο ή Ιούνιο έως Νοέμβριο με 6 ώρες την εβδομάδα. Τελειώνοντας κανείς αυτό το τμήμα μπορεί να πάρει μέρος στις εξετάσεις για τα ανώτερα πτυχία γλωσσομάθειας επιπέδου C2.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  1. Certificado Inicial (B1) του Ισπανικού Ινστιτούτου Θερβάντες
  2. Diploma Intermedio (B2) του Ισπανικού Ινστιτούτου Θερβάντες
  3. Diploma Avanzado (C1) του Ισπανικού Ινστιτούτου Θερβάντες
  4. Diploma Superior (C2) του Ισπανικού Ινστιτούτου Θερβάντες
  5. Κ.Π.Γ. (Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) Α1, Β1, Β2, Γ1, Γ2