Τμήματα Ιταλικών

ELEMENTARE – INTERMEDIO (Β1)

Έναρξη τμημάτων (Οκτώβριο – Φεβρουάριο – Ιούνιο) 4 ή 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Στο τέλος του τμήματος μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β1.

MEDIO (Β2)

Έναρξη τμημάτων (Οκτώβριο – Φεβρουάριο – Ιούνιο) 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Στο τέλος του τμήματος μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2.

SUPER INTENSIVO (B2)

Περιλαμβάνει το ELEMENTARE – INTERMEDIO και το MEDIO με 10 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, από Οκτώβριο έως Μάιο ή από Ιούνιο έως Δεκέμβριο. Στο τέλος του τμήματος μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2.

AVANZATO (C1)

Έναρξη τμημάτων κάθε Νοέμβριο με 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Στο τέλος του τμήματος (Ιούνιο) μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις για Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου C1.

SUPERIORE (C2)

Έναρξη τμημάτων (Νοέμβριο έως Ιούνιο) ή (Ιούνιο έως Δεκέμβριο) με 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Στο τέλος του τμήματος μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Επιπέδου C2 (SUPERIORE C2 μόνο Ιούλιο και CELI 5 Ιούνιο και Δεκέμβριο).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  1. DIPLOMA B2 του Ιταλικού Ινστιτούτου
  2. DIPLOMA C1 AVANZATO του Ιταλικού Ινστιτούτου
  3. SUPERIORE C2 του Ιταλικού Ινστιτούτου