Τμήματα Αγγλικών

Έναρξη μαθημάτων όλο το χρόνο

  • Εξειδικευμένα τμήματα για: LOWER
  • Εξειδικευμένα τμήματα για: ADVANCED
  • Εξειδικευμένα τμήματα για: PROFICIENCY

Μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα 4 με 5 ώρες ανάλογα με το τμήμα.

ΠΤΥΧΙΑ

  • Β2 – LOWER: Cambridge, Michigan, City & Guilds, Κ.Π.Γ., Pearson, Edexcel
  • C1 – ADVANCED: Cambridge, Michigan, City & Guilds, Κ.Π.Γ., Pearson, Edexcel
  • C2 – PROFICIENCY: Cambridge, Michigan, City & Guilds, Κ.Π.Γ., Pearson, Edexcel
  • TOEFL
  • IELTS
  • TOEIC